Menu
Links
Kontakt
Hanne Wedel
Søndersø Skovvej 37
5270 Odense N
65978138 (7:30-8:00)

Er livet nu slut? - Når kvinder kommer i overgangsalderen

Alle kvinder mellem ca. 45 55 år kommer i overgangsalderen, som er tiden for menstruationens ophør (menopausen) og afslutningen på den periode af livet, hvor man har haft mulighed for at få børn.

Men overgangsalderen kan opleves vidt forskelligt fra kvinde til kvinde, og nogle mærker ikke andet til denne periode end menopausen. Andre er meget påvirkede af de ændrede hormonale forhold og de symptomer, der følger med. Menstruationens ophør vil nogle kvinder opfatte som et tab, andre som en lettelse og en befrielse. Det afhænger af, hvordan man har brugt mulighederne før den tid, og hvilke ønsker man har for fremtiden

Mange af overgangsalderens symptomer er også psykiske, og nogle af disse har i høj grad rod i den fysiske ændring af kroppens balance. Andre kan tillægges kulturelle forventninger og fordomme om en bestemt adfærd og identitet i forbindelse med, at kvinder runder de 50 år. Der har dog i de sidste årtier været en lidt ændret aldersopfattelse, hvor man gør alt for at udsætte aldringen i et samfund, der først og fremmest dyrker ungdommen.

Der har været og er for så vidt stadigvæk i samfundet en tendens til en bestemt negativ opfattelse af kvinder i overgangsalderen. Det kan være med til at påvirke mange kvinder, så de på forhånd er angste for, hvad der vil ske i forbindelse med menopausen. Men kvinders egen viden om eventuelle symptomer, og hvad der sker med ens krop, er imidlertid med til at gøre overgangsalderen nemmere og bedre at leve med og derved også gøre mange af fortidens myter til skamme.

Overgangsalderen opfattes af mange kvinder som begyndelsen til en ny epoke i deres liv, og der kan naturligvis være såvel positive som negative ændringer forbundet med denne alder. Men det er som regel det sidste, der tales og skrives mest om, og de mere ubehagelige psykiske symptomer og ændringer, der kan følge med overgangsalderen kan f. eks. være:

 • mere svingende sindsstemning
 • følelse af tristhed
 • oplevelse af uoverkommelighed
 • lavere tærskel for irritabilitet
 • let til gråd
 • stor sårbarhed
 • angst
 • hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • lavere tærskel for stress
 • sexuelle problemer
 • usynlighedsfølelse
 • træthed
 • hovedpine
 • svimmelhed

For mange kvinder er det naturligvis frustrerende at mærke en begyndende nedbrydning af kroppen og dermed også helbredet. Denne proces kan dog forhales i lang tid ved at dyrke motion og tænke lidt mere end sædvanlig over, hvad man spiser. Mange forsøger også yderligere at reparere på kroppen og udsætte aldringstegn ved hjælp af forskellige former for medicin eller plastikkirurgi.

For nogle enlige og barnløse kvinder kan overgangsalderen opleves som særlig markant, fordi de nu for alvor er frataget muligheden for selv at få et barn. Drømmen om mand og barn er evigtgyldig og forfølger mange kvinder, der ikke har opnået dette. De fokuserer på problemet og bliver ulykkelige, i stedet for at prøve at finde andre værdier og komme videre med deres liv på en god måde. Også for kvinder, der allerede er mødre, er det tid til eftertanke, og de spekulerer måske på, om de lige skal have det sidste barn, inden det er for sent.

Andre gange falder kvindens overgangsalder sammen med, at børnene flytter hjemmefra. Derved opstår der en ekstra stor tomhed i den daglige tilværelse, og hun får pludselig meget mere tid til sig selv og skal så finde en ny identitet som kvinde og i forhold til mand og børn.

Der kan også være nogle erhverv, hvor arbejdssituationen er meget stressende. I konkurrere med de yngre årgange på jobbet, har midaldrende kvinder selvfølgelig en masse erfaring at trække på. Men tempoet er højt, og der er store krav til den enkelte om at være dynamisk og effektiv.

Når længslen efter ungdom er så tydelig i samfundet og ungdommelighed er eftertragtet, så har det altid i en eller anden forstand været sådan tilbage i historien. Men i dag handler det måske også om samfundets dyrkelse af det individuelle, som indebærer store krav til det enkelte menneske om at være dygtig, smuk og smart med risiko for overfladiskhed og for stor fokusering på det ydre frem for tid til fordybelse og de mere menneskelige og sociale værdier.

Nogle kvinder har det psykisk og følelsesmæssigt meget dårligt med at komme i overgangsalderen. De begyndende rynker og tabet af det ungdommelige ydre gør, at de ligefrem føler sig usynlige. De synes også, at det er meget ubehageligt ikke længere i samme grad som tidligere at være sexobjekt, og de giver ikke sig selv lov til at være den kvinde, de er med den udvikling, de nu har.

De unge kvinder ejer en ungdommelig skønhed, mens en midaldrende kvinde, der hviler i sig selv og udtrykker stor livsglæde, kan være lige så skøn på sin måde. Udseendet ændrer sig naturligvis med årene, men det behøver ikke at gøre en mindre lykkelig. Det afhænger af den betydning, man selv tillægger det, men livserfaring og det at være sig selv kan i sig selv have stor værdi.

En persons alder er heller ikke afgørende for, om vedkommende er et interessant og engageret menneske at være sammen med. Det har derimod meget stor betydning for ens generelle trivsel og velvære, at man fortsat er nysgerrig over for, hvad livet bringer én, uanset ens alder. Den naturlige aldring med rynker osv behøves altså ikke at opleves helt så negativt. De væsentlige værdier i denne livsfase er for mange kvinder den indre ro, selvindsigt, livserfaring og ansvarlighed samt en stor tilfredsstillelse i at følge f. eks. sine børn og børnebørns udvikling eller se sine idéer og andre ting lykkes efter lang tids indsats.

Overgangsalderen er ikke en sygdom, men en mere eller mindre mærkbar overgangsperiode til et nyt livsafsnit, som man som kvinde skal prøve at forholde sig til og finde sig til rette i. Det kan ses som en ny udfordring med mulighed for udvikling. Men for mange kan det som sagt være en kritisk periode, hvor man mister sin tidligere selvfølelse og måske ligefrem får symptomer på depression. Det er sandsynligvis en normal krisereaktionen, som skal gennemleves følelsesmæssigt.

Motion og bevægelse i og efter overgangsalderen er altid et godt middel både psykisk og fysisk til at holde sig i form, da det er vigtigt at røre sig for at få ny energi.

Hanne Wedel