Menu
Links
Kontakt
Hanne Wedel
Søndersø Skovvej 37
5270 Odense N
65978138 (7:30-8:00)

PTSD Posttraumatisk Stress Syndrom

Der har været forsket utrolig meget i Post-traumatisk Stress Syndrom (PTSD) i de seneste år, og i 1980 blev PTSD inddraget i den amerikanske diagnoseliste DSM-III, som er udgivet af den amerikanske psykiaterforening. Der beskrives kriterierne for denne tilstands diagnosticering.

WHO i Genève har også en diagnoseliste til klassifikation og diagnostiske kriterier, WHO ICD 10. Her beskrives syndromet som Posttraumatisk belastningsreaktion.

De fleste forskere mener, at vi alle umiddelbart reagerer med et posttraumatisk syndrom efter at have været udsat for et særdeles voldsomt traume. Men ved langvarige eller forsinkede reaktioner kan vores personlige disposition sandsynligvis også få en betydning. Der foregår også forskning inden for det biologiske område, hvor man arbejder med neuro-biologiske forklaringsmodeller.

PTSD er en tilstand, der opstår som forsinket eller langvarig reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af meget truende eller katastrofeagtig natur, som vil medføre kraftig påvirkning hos praktisk talt enhver.

Men for at stille diagnosen PTSD skal ganske specifikke kriterier være opfyldt. Her nævnes nogle af de væsentligste symptomer: øget årvågenhed, påtrængende tanker og følelser i relation til traumet, anfald af stærke følelser, særlig angst ved associationer til traumet og tvangsmæssige handlinger i relation til traumet. Der kan f. eks. være undgåelse af alt, der minder om traumet og også somatiske symptomer som f.eks. hjertebanken, svedtendens, diarré, kvalme mm.

Typisk ses tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet i form af påtrængende erindringer (flash-backs), drømme eller mareridt.

Der er vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet. Det kan f. eks. være forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet, forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer om traumet, manglende evne til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet, en oplevelse af følelsesmæssig fremmedgørelse over for andre mm.

Der er vedvarende symptomer på øget stress, som ikke var til stede før traumet. Der kan være nogle af følgende symptomer: vanskelighed ved at falde i søvn eller sove igennem, irritabilitet og vredesudbrud, koncentrationsvanskeligheder, overvagtsomhed, overreaktion på forskrækkelse.

Med hensyn til behandling og helbredelse af PTSD er det allervigtigste, når man er i alvorlig krise efter en traumatisk oplevelse, at nogen, som man kender godt, er til stede, god til at lytte og sætte sig ind i den kriseramtes situation. Det er vigtigt at blive holdt om og få fortalt om sin oplevelse mange gange. Det er i det hele taget vigtigt med social støtte fra omgivelserne.

Det er vigtigt i den akutte tilstand at have haft mulighed for at ventilere sine følelser. Men senere i et terapeutisk forløb kan det også være vigtigt at få bearbejdet begivenheden ved at få afløb for de voldsomme følelser og få dem kanaliseret ud på en hensigtsmæssig måde.

Den kognitive psykoterapi er en god metode til behandling af PTSD.

Hanne Wedel