Menu
Links
Kontakt
Hanne Wedel
Søndersø Skovvej 37
5270 Odense N
65978138 (7:30-8:00)

Anoreksi og bulimi

Fælles for bulimi og anoreksi er en overdreven sygelig angst for at blive tyk. Nogle lider af såvel bulimi som anoreksi. Tilstanden forekommer mest hos piger. Som regel begynder bulimi først omkring 18 års alderen, mens anoreksi kan starte tidligere. Det rammer ofte søde, flittige og nemme piger. Årsagen mener mange i dag, skal forklares på baggrund af et samspil mellem arvelige, kulturelle, familiedynamiske og personlighedsmæssige forhold.

Kort fortalt er bulimi karakteriseret ved tilbagevendende spiseanfald. På dansk kan det kaldes nervøs spiseanfaldstilbøjelighed eller nervøs overspisning.

Der skal være en stærk optagethed af mad og stærk spiseimpuls samt fødeindtagelse i abnorme mængder. Dette efterfølges af fremprovokeret opkastning, indtagelse af afføringsmiddel eller overdreven motion.

Der kan opstå forandringer i spiserør, mund og på tænderne på grund af mavesyre fra opkastning. Bulimi anses ikke for at være helt så sundhedsfarligt som anoreksi. Men det er en pinagtig tilstand, og det er derfor vigtigt at opfordre mennesker med bulimi til at søge hjælp til behandling. Det kan være enten ved gennem egen læge at få en henvisning til psykiater eller et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, eller ved at kontakte en psykolog med erfaring i behandling af spiseforstyrrelser.

Med hensyn til anoreksi, nervøs spisevægring, er det karakteristisk med såvel psykiske som fysiske symptomer. Der er tale om et betydeligt vægttab, baseret på et ønske om at tabe sig, uden nogen fornuftig grund og til trods for, at det kan være livstruende. Der er tale om en forstyrret legemsopfattelse og manglende realitetssans omkring egen vægt. På andre områder kan personen fungere normalt.

Følgevirkninger kan være forstyrrelse af hormonbalancen med påvirkning af menstruation og stofskifte. Desuden kan udviklingen gå i stå.

Mange bliver behandlet ( se under bulimi) med et positivt resultat, men det kan være et meget langvarigt behandlingsforløb. Det er meget vigtigt at starte behandling, så snart diagnosen er kendt.

Hanne Wedel

Kilder:

  • Bjarne B. Nielsen: Det skrøbelige barnesind. Dafolo Forlag 1998.